Pate cho mèo vị cá ngừ và thịt gà IRIS OHYAMA Bonito Chicken

“IRIS OHYAMA Bonito Chicken Wet Cat Food là một loại pate cho mèo có hương vị cá ngừ và thịt gà. Thức ăn chứa các thành phần chính như cá ngừ, thịt gà, muối, Taurine và Carrageenan. Được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng với hàm lượng protein trên 7%, chất béo trên 1,5% và xơ trên 0,3%. IRIS OHYAMA Bonito Chicken Wet Cat Food có độ ẩm dưới 84% và tro thô dưới 0,5%.”

Description

Pate cho mèo vị cá ngừ và thịt gà IRIS OHYAMA Bonito Chicken Wet Cat Food dành cho tất cả các giống mèo.

Thành phần dinh dưỡng

Pate cho mèo vị cá ngừ và thịt gà IRIS OHYAMA Bonito Chicken Wet Cat Food bao gồm cá ngừ, thịt gà, muối, Taurine, Carrageenan. Phân tích thành phần Protein thô trên 7%, chất béo thô > 1,5%, xơ thô > 0,3%, tro thô < 0,5%, độ ẩm < 84%.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pate cho mèo vị cá ngừ và thịt gà IRIS OHYAMA Bonito Chicken”

Your email address will not be published. Required fields are marked *