Khay vệ sinh cho mèo PAW Sperm Whale Cat Litter Tray

Khay vệ sinh mèo PAW Sperm Whale Tray được thiết kế dựa trên hình dạng cá nhà táng và có khả năng giữ vệ sinh cho mèo.

Description

Khay vệ sinh cho mèo PAW Sperm Whale Cat Litter Tray là sản phẩm được thiết kế và lấy ý tưởng từ cá nhà táng (họ cá voi).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khay vệ sinh cho mèo PAW Sperm Whale Cat Litter Tray”

Your email address will not be published. Required fields are marked *