Kềm cắt bấm kèm dũa móng chó mèo PAW Claw Clipper & File

Kềm cắt móng chó mèo PAW Claw Clipper & File giúp cắt móng cho thú cưng, kèm theo dũa móng. Sản phẩm có thiết kế và màu sắc đa dạng.

Description

Kềm cắt bấm kèm dũa móng chó mèo PAW Claw Clipper & File được dùng để cắt móng cho thú cưng. Sản phẩm có kèm theo dũa móng. Màu sắc và thiết kế của sản phẩm có thể thay đổi khác nhau theo từng lô hàng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kềm cắt bấm kèm dũa móng chó mèo PAW Claw Clipper & File”

Your email address will not be published. Required fields are marked *