Đồ chơi dây thừng cho chó mèo BOBO hình gấu

BOBO’s teddy bear-shaped rope toy is a versatile option for all dog breeds. It promotes dental health, strengthens jaw function, and improves overall oral health. Additionally, it helps reduce destructive chewing behavior. The lifelike colors provide companionship for pets when they are home alone.

Description

Đồ chơi dây thừng cho chó mèo BOBO hình gấu là sản phẩm dành cho tất cả giống chó.

Lợi ích chính

  • Đồ chơi dây thừng cho chó mèo BOBO hình gấu có tác dụng làm sạch răng cho chó, tăng cường chức năng của hàm và giúp răng khỏe mạnh hơn.
  • Sản phẩm giúp hạn chế nhu cầu gặm phá đồ đạc của thú cưng trong gia đình.
  • Màu sắc như thật sẽ khiến cho cún cưng không cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đồ chơi dây thừng cho chó mèo BOBO hình gấu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *