Bộ kìm cắt móng chó mèo kèm mài dũa PAW For Large Pet Nail Trimmer

Bộ kìm cắt móng chó mèo PAW For Large Pet Nail Trimmer kèm mài dũa, phù hợp với thú cưng có móng lớn. Sản phẩm giúp cắt móng an toàn và không gây đau đớn cho thú cưng.

Description

Bộ kìm cắt móng chó mèo kèm mài dũa PAW For Large Pet Nail Trimmer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ kìm cắt móng chó mèo kèm mài dũa PAW For Large Pet Nail Trimmer”

Your email address will not be published. Required fields are marked *