Bàn cào móng cho mèo bìa giấy cát tông PAW S Carton Cat Scratcher

Bàn cào móng mèo bìa giấy cát tông PAW S với hình viền ngẫu nhiên. Hãy liên hệ để kiểm tra mẫu thực tế.

Description

Bàn cào móng cho mèo bìa giấy cát tông PAW S Carton Cat Scratcher

Hình viền của sản phẩm có thể thay đổi ngẫu nhiên tùy theo từng lô hàng. Vui lòng liên hệ nhân viên để kiểm tra mẫu thực tế đang có.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bàn cào móng cho mèo bìa giấy cát tông PAW S Carton Cat Scratcher”

Your email address will not be published. Required fields are marked *