Bàn cào móng cho mèo bìa giấy cát tông PAW Bones Carton Cat Scratcher

Bàn cào móng mèo PAW Bones với bìa giấy cát tông là lựa chọn tốt cho việc chăm sóc móng của mèo. Hình viền có thể thay đổi và khách hàng có thể kiểm tra mẫu thực tế tại cửa hàng.

Description

Bàn cào móng cho mèo bìa giấy cát tông PAW Bones Carton Cat Scratcher

Hình viền của sản phẩm có thể thay đổi ngẫu nhiên tùy theo từng lô hàng. Vui lòng liên hệ nhân viên để kiểm tra mẫu thực tế đang có.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bàn cào móng cho mèo bìa giấy cát tông PAW Bones Carton Cat Scratcher”

Your email address will not be published. Required fields are marked *